Degustacja wyrobów w wołowiny kulinarnej – Gdańsk, 20-21.08.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do Gdańska gdzie na Targu Węglowym, w okolicach Drzewka Milenijnego, w dniach 20 – 21.08.2016 r. w ramach zadania „Prawdziwej wołowiny smak”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego będzie prowadził degustację produktów z wołowiny kulinarnej.

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci hodowców i producentów PZHiPBM, pod tytułem: „Wakacje z krowami mięsnymi”.

Degustacja wołowiny kulinarnej, Warszawa 23-24.07.2016 r.

W dniach 23-24 lipca br. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, w ramach zadania „Prawdziwej wołowiny smak” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, prowadził degustację produktów z wołowiny kulinarnej pochodzącej ze stad naszych hodowców, której jakość zapewniła wyśmienity smak serwowanych hamburgerów i steków.

Wizyta przedstawicieli INTERBEV,

czyli francuskiego krajowego stowarzyszenie sektora mięsnego, na farmie Pana Rafała Gajewskiego – członka PZHiPBM. 12.07.2016 r. Popowo Parcele

Jubileusz 70-lecia działalności zawodowej prof. Henryka Jasiorowskiego

W dniu 23 czerwca 2016 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja pt. ,,Problemy hodowli i chowu bydła mięsnego’’. Główną cześć konferencji poświęcono Jubieleuszowi 70-lecia działalności zawodowej Profesora Henryka Jasiorowskiego.

PZHiPBM partnerem SIR

Informujemy, że Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego został partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Relacja z Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Płońsku

W dniach 11-12 czerwca br. braliśmy udział w XVII Mazowieckich Dniach Rolnictwa, w ramach których była zorganizowana Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Pan Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW. Zarząd Związku reprezentował Pan Józef Skarzyński Wiceprezes PZHiPBM.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM - relacja

Dnia 28 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM.
W zebraniu udział wzięło 61 Delegatów PZHiPBM uprawnionych do głosowania oraz zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie PZHiPBM otworzył Pan Bogusław Roguś Prezes PZHiPBM.

II Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego

W dniach 10 -11 września 2016 r. na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbędzie się II Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, na którą już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

OFERTA PRACY - Zootechnik/Selekcjoner

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego poszukuje pracownika na stanowisku Zootechnik/Selekcjoner bydła ras mięsnych do pracy na terenie województwa: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego( praca na 1 etat).

Kulinarna podróż z polską żywnością

w dniu 19.01.2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się noworoczne spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, członków Kierownictwa resortu z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego placówek zagranicznych akredytowanych w Polsce oraz PZHiPBM.

Badania kału bydła

Informuję, że w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań kału zwierząt należących do Członków Związku pod kątem obecności pasożytów wewnętrznych, takich jak nicienie, motylica wątrobowa, kokcydia, tasiemce i inne.

Bydło Mięsne Sp. z o.o. – Spółka Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

PZHiPBM informuje o utworzeniu spółki Bydło Mięsne Sp. z o.o. zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000474056, posługującej się nr NIP 525-256-30-82 reprezentowanej przez Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, a pozostała to m.in. doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe, działalność wydawnicza.
http://www.bydlomiesne.com.pl/

O Związku

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w Polsce.

Więcej >>

Szybki kontakt

Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
mapa dojazdu
tel. 22-849-19-10, fax 22-849-32-32
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl

Komunikat

Osoby zainteresowane udziałem w Aukcji Bydła Mięsnego w Janowie woj. podlaskie proszone są o kontakt z panem Jackiem Zarzeckim tel. 530477764, e-mail: jacekzarzecki@o2.pl.

Podziękowania dla PZHiPBM

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie składa serdeczne podziękowanie za Wsparcie i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu z oceny pokroju bydła mięsnego na Międzynarodowych Targach Rolniczych w Paryżu